Skip to Menu Skip to Content Skip to Footer

Представяне

Фондация  “ХЕРМЕС” е създадена през 2006 г. Учредител на Фондацията е г-н Ахмед Доган.

   Основните й цели са изграждане и възстановяване на училища, детски градини, читалища и духовни храмове, отпускане на стипендии в областта  на образованието, както и  стимулиране на надарени деца.

   За постигане на целите си фондацията подпомага и насърчава организирането на научни конференции и срещи, посветени на проблемите на младежта и образованието. Участва и съдейства в проекти на правителството, а също така поддържа връзки със средствата за масово осведомяване и провежда целенасочена дейност за запознаване на обществото с дейността на фондацията.

   Средствата, необходими за реализиране целите на фондацията се осигуряват от дарители от страната и чужбина като резултат от разяснителната и пропагандна дейност, която „ХЕРМЕС”  провежда.