Skip to Menu Skip to Content Skip to Footer
Книга 39

31 Май 2012

Икономика

Може ли да се прави малък и среден бизнес?

31 Май 2012

Мерлин Шабан

Нека да започнем с понятията:

Дефиниция на понятието “малък и среден бизнес”

Най-общо понятието бизнес може да бъде дефинирано като покупко-продажба на стоки и услуги, с крайна цел получаване на доход под формата на печалба. Тази дейност се осъществява от малки и средни предприятия.

» Продължение...

„Капка по капка вир става”

31 Май 2012

Станислав Анастасов

Това гласеше пословицата на едно от календарчетата на ДСК от моето детство. Не изпитвам носталгия по онова време, напротив, пък и ДСК сега нито е държавна, нито спестовна, още по-малко в взаимоспомагателна каса.

И все пак има нещо привлекателно - рационално в културата на спестяване. Винаги тук за пример са ми служели немците с безкрайните си призиви за sparen, sparen, sparen (sparen = спестявам от немски).

» Продължение...

Човешко благоденствие чрез глобализация

31 Май 2012

Вернън Смит

В тази лекция икономистът и нобеловият лауреат Вернън Смит изследва нарастването на човешкото благосъстояние с експанзията на пазарите и обяснява защо глобалния капитализъм генерира човешко благоденствие.

» Продължение...

31 Май 2012

Образование

Днес младите у нас учат за диплома

31 Май 2012

Йозлем Садкова

От учебната 2007/2008 г. МОН въведе задължителна матура. С оценката от нея може да се кандидатства по специалности, които официално признават матурата, вместо приемен кандидат-студентски изпит.

Матурата цели да покаже реалните знания на зрелостниците, знания и умения, над които е било работено 12 години, т.е. ако ученик получи оценка „слаб 2” на матурата по български език и литература, то той показва с това своето неумение да борави свободно с родният си език.

» Продължение...

Как се чисти Студентски град

31 Май 2012

Веселка Христова

“Да изчистим нашия кампус за един ден!” - някой се изкряска и хукнаха милите студенти да си чистят бутилките от бира и фасовете под прозорците. А в моята глава се загнезди един въпрос - кой би нарекъл Студентски град кампус...

» Продължение...

31 Май 2012

История

През годините на прехода нито един виновник за "възродителния процес" не беше осъден

31 Май 2012

Д-р Александър Пепеляков

Една от митичните, но малко познати днес фигури на българската комунистическа държава е Георги Танев. По време на късния социализъм Танев е сред младите надежди на партията, но звездният му миг идва по време на „възродителния процес“, който го заварва като първи секретар на БКП в Кърджали. Именно Танев е един от основните идеолози на преименуването на близо 900 000 български турци и мюсюлмани, което разбива хиляди човешки съдби, разделя семейства и приключва през 1989 г. като най-голямото насилствено изселване на хора след Втората световна война.

» Продължение...

31 Май 2012

Европейски съюз

Гърция трябва да остане в еврозоната

31 Май 2012

Ако допреди няколко месеца, прогнозите за излизане на Гърция от еврозоната, ни се струваха невероятни, днес тази опция стои повече от сериозно на дневен ред. Международната рейтингова агенция Мудис посочи, че вероятността Гърция да напусне еврозоната заради правителствена безизходица се увеличава. Така задълбочаващата се политическа криза в страната, заплашва да хвърли в хаос разработения план за финансова помощ на държавата, която е членка на еврозоната още от създаването й.

» Продължение...

Категория: Книга 39