Skip to Menu Skip to Content Skip to Footer
Книга 16

28 Юни 2010

Рубрика "Документи"

Митът за премиите - Изказване на Лютви Местан при дебатите за промяна на бюджета

28 Юни 2010

Уважаеми господин вицепремиер, уважаема госпожо министър, уважаеми госпожи и господа народни представители! Разискваме проекта за актуализация на бюджета за 2010 г. в условия на разрастващи се протести на тютюнопроизводители, което би трябвало да притеснява всички ни, надявам се и управляващите. За съжаление вместо да предложат еднозначно решение на проблема, което би снело незабавно напрежението, а оттам и спряло протестите, се продължава политика на задълбочаване на неяснотите от гледна точка най-малкото на крайния срок за изплащане на премиите. Това поражда напрежение и изкарва хиляди на протест. Разбира се, обичайният заподозрян техен организатор е Движението за права и свободи.

» Продължение...

Нови опити за консервативни промени в избирателната система на България през 1883 г.

28 Юни 2010

доц. д.п.н. Тодор Галунов

На 30 август 1883 г. княз Александър I назначава комисия, която да изработи проект за промени в Търновската конституция (ТК). Те трябва да и придадат необходимия консервативен привкус. Проектопромяната предвижда учредяване на двукамарен парламент, който да се състои от Обикновено народно събрание ОНС (Долна камара) и Горна камара. Депутатите за долната камара ще се избират пряко, както е в ТК от 1879 г. но вече по 1 на 20 000, а не по 1 на 10 000 души от двата пола[1].

» Продължение...

Реформите в прокуратурата не търпят отлагане

28 Юни 2010

адвокат Роман Леви

Планираните реформи в НПК предизвикаха дебати между юристи, журналисти и прокурори. Възможността обвинението и присъдата да се основават на комбинация от СРС-та и свидетели с тайна самоличност, запасният адвокат и допускането на разпит на разследващите органи като свидетели за всички обстоятелства, са основните моменти в проекта, писан от Министерството на правосъдието, които предизвикваха критиките на юристите.

» Продължение...

Размисли върху книгата „СЪВРЕМЕННИЯТ ПОЛИТИЧЕСКИ МИТ”

28 Юни 2010

Васил Маргаритов

Човечеството заслужава историческо преклонение и поради факта, че зараждането и развитието на цивилизацията в която и да е точка на планетата задължително е съпроводено от зараждане и развитие на митове. Нещо повече – митът като родово понятие е дотолкова задължителен цивилизационен белег, колкото са писмеността и религията. Митът естествено и органически се преплита с тях, така че всъщност ги доразвива и допълва. Няма да е пресилено ако кажем, че човечеството без митове не би могло да съществува.

» Продължение...

Какво е да си политик и какво е да си държавник?

28 Юни 2010

Илхан Кючюк

През средата на 19 век Джеймс Кларк - американски пастор и преподавател по теология в Харвардския университет произнася една фраза, която и днес много често се цитира от американските политици. Тя гласи: „Хоризонтът на политика са следващите избори, а този на държавника - следващите поколения”. Тази мисъл по един своебразен начин точно отразява една основна разделителна линия между политика и държавника. Много ярко се откроява способността и желанието на държавника да „върши” политика, която надхвърля ежедневните политически задачи.

» Продължение...

Разказ на Халил Тасим

28 Юни 2010

Роден съм в град Кърджали. Живеех мирно, спокойно. Служех в редовни войски. Завърших с отличие по бойната политическа подготовка след две години безупречна служба в редовете на БНА. Получих грамота. След това започнаха моите трудности. Искаха да ме възпитат и да ме направят ръководител на някое предприятие или някой завод. Това ми повтаряха постоянно, аз отказвах. Викам, ако се съглася какво ще искате от мен срещу това? Винаги това питах. Те ми викаха нищо, просто у теб виждаме, че си примерен, добър и родословното ти дърво е чисто.

» Продължение...

Галерия “Хермес” представя Александър Евгениев Давидов

28 Юни 2010

P1010742Александър Евгениев Давидов е

роден на 18 февруари 1987г. В гр. София.

Средно образование завършва в 105 СОУ „Атанас Далчев” гр.София, специалност изобразително изкуство и разширено изучаване на италиански език.

» Продължение...

Категория: Книга 16