Skip to Menu Skip to Content Skip to Footer
Книга 42

31 Юли 2012

Образование

Какво ти дава университетската диплома

30 Август 2012

Йозлем Садкова

По данни на Националния статистически институт на България, около 30% от младежите между 16 и 24 години попадат в графа – безработни. В анализ на Световната банка се прогнозира, че именно слабата активност сред малдото население, става предпоставка за разрастването както на социална, така и на икономическата криза.

» Продължение...

31 Юли 2012

Изпълнителна власт

Камъкът, който ще преобърне каруцата на ГЕРБ

30 Август 2012

Деница Гацинска

Кое ще е малкото камъче, което ще преобърне каруцата на едноличния, премиерски режим на Бойко Борисов? Лети ли управлението на ГЕРБ със страшна скорост към бездната, бездната на обществената анатема? Кой всъщност е министър-председателят Борисов? Какъв е той – светец, вожд, пожарникар или обикновен бандит?

» Продължение...

Сегашното управление – несигурността породена от Аз-ът на личността

30 Август 2012

Мерлин Шабан

Сегашният начин на управление или по точно „Управлението на ББ” създава редица проблеми. Премиерът, едноличният владетел на скромната ни държава, е най-големият проблем на населението ни. Поради болните амбиции на този човек, хиляди млади хора емигрираха и ще продължат да го правят, ако скоро нещо не се промени. Бих посочила причините поради, които всеки би се замислил дали да остане в тази държава или не. По-долу ще изложа личното си мнение, и дано накрая не се попитате и самите вие защо още сте тук.....

» Продължение...

31 Юли 2012

Съдебна власт

Реформата във ВСС е наложителна

30 Август 2012

Аврам Антонов

Реформите в България нямат посока, не са възприети като вътрешна потребност и за да ги има изобщо е необходим външен натиск. Докато това е така, страната ще остане под наблюдение. Толкова дълго, колкото е необходимо. Цялостното впечатление е за неспособност да се спазва разделението на държавните власти, което от своя страна има преки последици върху общественото доверие в съдебната система.

» Продължение...

31 Юли 2012

Либерални идеи

Адам Смит и митът за ненаситността

30 Август 2012

Том Палмър

В това есе авторът оспорва идеята на Адам Смит, който вярвал, че движещата сила на „собствения интерес” създава благоденствие.

Онези, които цитират Смит в този му смисъл, едва ли са чели повече от няколко цитата от неговото творчество и не са наясно с акцента, който поставя върху ролята на институциите и на вредните последици от преследването на личния интерес чрез репресивната държавна машина. Върховенството на закона, собствеността и обменът поставят личния интерес зависим от взаимната изгода, докато беззаконието и незачитането на собствеността дават на личния интерес изцяло различно и негативно смислово значение.

» Продължение...

Категория: Книга 42