Skip to Menu Skip to Content Skip to Footer
Книга 14

Принципите на всеобщото избирателно право и началото на българското изборно законодателство 1878-1880 г.

01 Май 2010

доц. д.п.н. Тодор Галунов

Всеобщото избирателно право е основополагащ принцип на изборния процес. В различните исторически периоди съществуват различни разбирания за същността му и за параметрите на приложението му. В абстрактен идеален вариант то значи в изборите да могат да участват абсолютно всички граждани, независимо от възрастта, пола, общественото положение, етническия и социален произход и т.н. В реалната политическа практика обаче се запазват различни ограничения, които изключват част от гражданите от полето на всеобщото избирателно право. Широкото му приложение е в състояние да даде висока степен на легитимност на демократичните представителни институции. Всеобщото избирателно право регламентира и юридически конституира съвкупността на гражданите, притежаващи активно избирателно право в избирателен корпус. То определя и кръга на лицата, имащи пасивно избирателно право.

» Продължение...

Сравнителна характеристика на избирателните системи

01 Май 2010

Адвокат Роман Леви

 Представителната демокрация сама по себе си е механизъм за упражняване на власт в модерната държава, в която политически равнопоставените граждани избират определен брой хора помежду си. Дебатът за това, каква избирателна система е най-удачна за България, с всеки изминат ден става все по-актуален. Политици, юристи, икономисти, журналисти предлагат и обосновават адекватни решения. На първите парламентарни избори за Велико Народно събрание през 1990 г. у нас се възприе вариант на смесена избирателна система, но за следващите редовни парламентарни избори се наложи и утвърди пропорционална избирателна система с 4% праг за влизане в парламента, при която се гласува в многомандатни избирателни райони за фиксирани партийни листи. Въпреки това дискусиите коя е най-удачната система за България, продължават и ще продължават и за в бъдеще, докато не се намери онзи относително стабилен и ефективен модел на управление на страната и докато не се извърши процес на консолидация на партийната система. 

» Продължение...

Mинистерство на надеждата

01 Май 2010

Васил Маргаритов

To travel hopefully is a better thing than to arrive.

(Пътуването с надежда е по-добро,

отколкото пристигането.)

Robert Louis Stevenson (Робърт Луи Стивънсън), 1850-1894

» Продължение...

Конфликтът през призмата на обикновения човек

01 Май 2010

Александър Аврамов

Конфликтът от последните дни по повод исканото отстраняване на президента от длъжност ни дава много добра възможност да преценим доколко можем да се наречем политически зряло общество. Излизайки от самата конкретика на случая и по скоро повода за сегашното искане от управляващата партия ГЕРБ, а именно личностният конфликт между министър Дянков и президента Първанов се крие по- дълбок смисъл. В бързината на самото отразяване медиите някак не доуловиха и щрихите на общественото мнение, относно този прецедент и обърнаха по-сериозно внимание по-скоро на самите словесни атаки между двамата замесени, отколкото посланията, които оставиха сред обществото. 

 

» Продължение...

Ток

01 Май 2010

Зорница Коларова

Правоотношенията възникващи при и по повод формирането на производството, разпределението и стойността на крайният продукт при потреблението са комплексни и включват намесата на ключови елементи и методи на държавно управление. По начина по който се регулират тези отношения можем да съдим и за самата държава – доколко тя е икономически и политически далновидна и силна. Процесът на произвеждане, пренос и разпределение е сложен, деликатен и изисква изключително здрава координираност и баланс между субектите участващи в него.

» Продължение...

28 Март 2010

Рубрика "Лаборатория за млади автори"

Образът на жената политик

01 Май 2010

Ракшан Моллова

 

Отмина месец март – женският месец. Той остави доста следи – съчетание на много топли дни със студени, виелици... Може би този месец показа огнения образ на жената, вместен в нейната стихийност. Жената може да бъде движещата сила, градивното начало, двигател във всяка една сфера, а що се отнася до ролята й в политиката - тя е носителят на борбения и на свободния дух, които я извисяват до нивото на усмихнатата, топяща ледове и създаваща съюзи в политиката.

 

» Продължение...

28 Март 2010

"НОВА КНИГА"

Огледалото

01 Май 2010

д-р Ахмед Доган

Послеслов към книгата „Съвременният политически мит”

 

Съвременният политически мит

Книгата в PDF формат може да свалите от тук

Убеден съм, че тази малка книга на г-н Самуел Леви за същността, структурата, функциите и динамиката  на Политическия мит ще предизвика явни или скрити дебати за аритмичната пулсация на Прехода.

По характер и завършеност „ Съвременният политически мит” на С. Леви е един многопластов автопортрет на Прехода, „изваян” на един дъх и от един духовен портал. Разбира се, всеки значим интердисциплинарен анализ на актуалното ни политическо битие е интелектуален рефлекс за отразяване или изразяване на вътрешната му същност и динамика. Но нетипичният и дълбинен ракурс на този „ рефлекс” предполага и адекватна настройка на съзнанието ни като читатели.

» Продължение...

Mинимална работна заплата

01 Май 2010

В Германия до сега не е въвеждана  „минимална работна заплата”. По настояване на социалдемократите обаче, се води усилена дискусия по тази тема. Предлагаме на читателите на „Либерална библиотека” становището на Свободната демократическа партия, което е много интересно и за често противоречивия български социално- политически дебат.

» Продължение...

Либерални аргументи за реформа в здравеопазването

01 Май 2010

Дълги години германската система на здравно осигуряване беше пример за подражание. Но със застаряването на населението и цялостната влошена демографска ситуация, както и с притока на емигранти, здравеопазването става все по-скъпо и некачествено. И то въпреки големия брой конкуриращи се здравни каси. В процес на дискусия са различни предложения за реформа в здравноосигурителната система. Поради важността на темата за България, предлагаме на вниманието на читателите на „Либерална библиотека” вижданията на Свободната демократическа партия за реформа в задрвеопазването.

» Продължение...

Галерия „Хермес” представя Пеньо Славов Иванов

01 Май 2010

 Пеньо Славов Иванов Биография

Роден на 25 юли 1977 г. в гр. Сливен, България

 

 Завършва средно специално художествено училище за приложни изкуства “Димитър Добрович” в гр. Сливен  специалност  рекламна  графика

Следва във Великотърновски университет “Св. Св. Кирил и Методи” -  Магистърска степен в специалността “Живопис”

 

» Продължение...

Категория: Книга 14