Skip to Menu Skip to Content Skip to Footer

Либерални аргументи за реформа в здравеопазването

ПечатЕ-мейл

Събота, 01 Май 2010 18:56

Дълги години германската система на здравно осигуряване беше пример за подражание. Но със застаряването на населението и цялостната влошена демографска ситуация, както и с притока на емигранти, здравеопазването става все по-скъпо и некачествено. И то въпреки големия брой конкуриращи се здравни каси. В процес на дискусия са различни предложения за реформа в здравноосигурителната система. Поради важността на темата за България, предлагаме на вниманието на читателите на „Либерална библиотека” вижданията на Свободната демократическа партия за реформа в задрвеопазването.

Либерални аргументи за реформа в здравеопазването

 

В последните години здравеопазването става все по-скъпо, но не по-добро. На дневен ред за решаване стоят слабости в управлението, медицината „на две класи” и продължителното чакане.

 

СвДП желае здравна реформа, която гарантира на пациентите оптимално общо медицинско обслужване и им подсигурява възможността да избират сами своя лекар и своята здравна каса. Лекарите от своя страна трябва да могат свободно да вземат решение за правилното лечение. Те знаят по-добре от намиращата се далече от тях здравна бюрокрация от какво се нуждаят техните пациенти.

 

Либералите са за увеличаване на ефективните резерви в здравните каси и за това, повече пари да потекат в обслужването на пациентите вместо в неговото управление. Затова либералите са за създаване на хармония между солидарността и личната отговорност в една свободна система.  

 

Ние искаме въвеждането на премии, които могат да са различни за рзличните здравни каси, съответстващи на производителността и качеството на обслужване, които спомагат да запазим нашата здравна система ефикасна и платима и за идните поколения. Всеки осигурен трябва да разполага с възможността да бъде осигурен в обема на застрашаващи съществуването му рискове, и то независимо от здравното му състояние и без отчисляване на добавки за риск.   

 

Социалното изравняване между лицата с високи и с ниски доходи вече не бива да се извършва в рамките на здравното осигуряване, а посредством данъчната система. Разходите за осигуряване на децата следва също да се финансират от данъчни средства.  

 

Ето защо ХДС/ХСС и СвДП се споразумяха “в дългосрочен план” целта да бъде постигането на независими от доходите (еднакви) вноски от работниците и служителите. И ако тогава делът на работодателите за здравно осигуряване бъде замразен, то нарастващите разходи за здравеопазване вече няма да се отразяват върху разходите за труд.

 

Занапред данъкоплатците би трябвало да субсидират здравното осигуряване само на онези, които не могат да внасят премията от собствени средства.

 

Днешната система облагодетелства хора, които получават големи приходи от наеми и лихви, а имат малък трудов доход. В момента те плащат единствено подоходно ориентираната вноска за здравната каса.

 

Една глобална сума за здравната каса ще покаже ясно колко струва средно здравето на всеки един. При пазарното стопанство стойността на една дейност трябва да се измерва по необходимите за нея разходи. Зашиването на една разкъсна рана на главата на една касиерка в супермаркет е свързано точно с толкова разходи, колкото същата процедура върху главата на една носителка на Нобелова награда. Цената на един хляб остава същата, независимо от това дали клиентът, който влиза във фурната, е строителен работник или архитект..    

 

Новата система ще засили конкуренцията между извършващите плащания в здравната каса. Това ще се отрази положително върху развоя на разходите. В такъв случай касите, на които собствените им приходи не стигат, ще трябва да повишат премиите си. Тогава осигурените ще гледат да получават срещу вноската си най-добрата услуга. Това ще мотивира касите към по-добро стопанисване. Освен конкурентния контрол на разходите премията открива пред касите възможността да формират капиталова наличност за разходите, свързани със застаряващото общество.

 

През последните седмици бяха изтъкнати много необективни упреци спрямо плановете на Коалицията относно здравната политика. Целта на упреците е предизвикването на несигурност у хората. За съхраняването на ефективно здравеопазване въпреки застаряващото общество е необходим друг вид финансиране. СвДП залага на личната отговорност и солидарността. СвДП иска по-голяма прозрачност за осигурените лица и конкуренция между здравните каси с цел по-добро медицинско обслужване, по-точни тарифи и благоприятни административни разноски, за да виждат платците на вноските какво получават срещу вноските си.

Упрек:

Твърди се: Правителството иска да преобразува досегашните вноски за болничните каси цялостно в единна обща сума на глава от населението за всеки гражданин.

Истината е:

Коалицията не иска да въвежда единна глобална вноска за всички. Коалицията иска осигурените лица да могат по-добре да сравняват услугите на своята болнична каса.  Целта е постепенно преминаване от сегашните процентни ставки към премии, свързани с автоматично социално изравняване. При сегашната система от заплатата се удържа еднаква единна ставка за всички здравни каси, разликите между касите са почти незабележими за осигурените лица. Коалицията иска да засили конкуренцията между здравните каси. Тогава осигуреното лице ще може да сравнява различните премии на отделните здравни каси и да избира предложението, което най-добре го устройва. Така взаимовръзката между вноска и услуга ще стане по-ясна.

Упрек:

Премиите разделят здравето от солидарността.

Твърди се: Всички ще плащат еднакво. Независимо дали получаваш 900 или 9000 евро на месец. Чистачката в болницата ще плаща толкова, колкото и главната лекарка, чистачът на прозорци толкова, колкото шефът на Дойче Банк.

Истината е:

Чистачката и чистачът на прозорци ще получават според нашите планове т. нар. социално изравняване. А главната лекарка и шефът на банката ще трябва да го финансират чрез данъците. Тогава всички данъкоплатци – предприятия и частни лица – ще участват според производителността си. И ще се взимат предвид всички приходи – както заплати, така и печалби от капитали и лихви и приходи от наеми.

Това е значително по-справедливо отколкото днес. Досега социалното изравняване се отнасяше само за доходите от заплата и само за месечен доход от трудово възнаграждение до 3750 евро. Който печели повече, не допринася повече за социалното изравняване. За социалното изравняване не се взимат предвид други приходи.

Упрек:

40 милиона осигурени лица ще се превърнат в молители.

Твърди се: В бъдеще 40 милиона осигурени ще се превърнат в кандидати за социално изравняване.

Истината е:

Твърдението има за цел да подклажда страх. Социалното изравняване ще бъде организирано по небюрократичен начин, т. е. ще става в колкото се може по-голяма степен автоматично.

Упрек:

Медицинското обслужване в рамките на две класи превръща бедността в здравен риск.

Твърди се: Правителството иска двукласова медицина.

Истината е:

През последните години здравната политика на социалдемократите и зелените изостри здравното обслужване в две класи. То ставаше все по-скъпо, но не и по-добро. Такси за прегледи, здравни фондове и държавна медицина лишиха осигурените лица от свободата на избор. Една солидно финансирана и ефективна здравна система е най-добрата гаранция за това, че всички хора ще получат добро здравно обслужване. При премийната система всички ще плащат еднакви вноски. Който не е в състояние да си плати премията, ще получи подкрепа от обществото. Така всеки осигурен, независимо дали печели много или малко, ще има еднакво самочувствие. Следователно тъкмо премийната система предотвратява здравното обслужване в две класи.

Предимствата са ясни:

-       премиите са по-справедливи за всички;

-       те дават възможност за истинска конкуренция между касите, които тогава действително ще се стремят към по-голяма икономическа ефективност в обслужването;

-       премиите са нещо хубаво за нашите работни места. Те правят здравното осигуряване независимо от ситуацията на трудовия пазар;

-       премиите предоставят на осигурените лица по-голяма свобода на избор. Те са показател за това, колко скъпо е всъщност здравното осигуряване.