Skip to Menu Skip to Content Skip to Footer

Анализ на политическата обстановка в област Велико Търново в навечерието на националните Избори 2009

ПечатЕ-мейл

Вторник, 09 Юни 2009 11:38

д-р Иво Найденов

С наближаването на изборите политическите страсти започват все повече да се нажежават. И ако настоящите избори за представители в Европарламента се характеризират с понятието тихи , то изборите на 5 юли ще имат съвсем различна окраска. Не е нужно човек да бъде гадател, за да установи измерението на предстоящите избори. Причината за това разделение в електоралната нагласа може да се търси на много места. Сякаш най-главната и типична недоверчивост и нихлизъм на българина към непознатото, т.е. европейското, макар че българинът може да се каже, че по право принадлежи на това семейство във всичките му измерения.

Ако се опитаме за момент да избягаме от погледа на народопсихологията и се втренчим в дълбоките политически реалности, то обясненията за по-тихата европейска кампания могат да бъдат също най-различни. Но нека спрем до тук с укорите към себе си, защото както обичаме да казваме и европееца не гласува и това е така (в сравнение 1979 г. когато са първите преки избори избирателната активност е била около 70%, а през 2007 г. тя е спаднала до 45%). Не това в момента е стряскащото, защото ние отдавна надживяхме мисълта да избираме нашите представители, с не много висок ръст на доверие,навярно европееца също се е примирил с тази мисъл. По – стряскащото сякаш е друго - партиите отново не успяха да намерят правилната формула на измерението политика. И по – точно какво е мястото на индивида в механизма на вземане на решение. Именно в това се изразява екзистенциалната същност на понятието политика – да направи живота на хората по–щастлив, ако не такъв, то поне по- добър. Това е модерното разбиране и  съвременната концепция за правене на политика.
 
Да отредиш на индивида неговото точно място, съобразявайки се с неговите знания и умения, разбирания и виждания,а в същото време и с неговите различия, като  най-важното е да приемеш тези различия като свои. Не случайно и мотото на Европейския съюз е Единни в многообразието, т.е. единни в своите различия. Едно такова единство се създава загърбвайки всички етнически, религиозни, политически и ксенофобски настроения. Защитници на тези изконни ценности са либералните партии, независимо в коя точка на света се намират. Но веднага бързам да направя една вметка – либералите, които заемат позицията си на такива по убеждение и политическа традиция, а не такива които искат да запълнят някой новопоявил се политически вакуум, възникнал от недъзите на лявото и дясното.

Такъв политически субект в българския политически спектър по традиция и по убеждение заема ДПС. Тя като осъзната либерална формация, отдавна назря за утвърждаването на правене на този тип политика. Единствено тя се опитва и намира място на индивида като прилага новаторския метод,който не е традиционен за нито една политическа сила, а именно да слезе при избирателите си. Илюстрация за това е, че тя не тръгна да прави черен PR, нито пък да прави политика на ниво „отричане на всичко и всеки”, нещо което е много актуално в наши дни, а според някои най – добрия метод за правене на политика. Погледнато от този политически спектър, другите политически формации не предложиха нищо иновативно в своите кампанийни изяви.

 Не по–различна е ситуацията в област Велико Търново. И тук се използваха традиционните подходи на отричане на постигнатото, на традиционното надлепване на плакати, както и нелоялната политическа конкуренция. Но преди анализа ми за избирателния район Велико Търново искам да направя една вметка, с която вярвам всички ще се съгласите, че всеки район си има своя собствена политическа физиономия. Поради това аз мисля, че за да се направи дадена политическа „снимка” е нужно да се вземат предвид всички политически, икономически, религиозни, етнически въпроси, защото те ще ни дадат възможност да сме по–точни в анализа си, а и нещо по – важно, за да правиш политика в името на хората изисква да се вземат впредвид всички тези фактори. В частност успешните политически изяви на ДПС се коренят именно в правенето на тези политически снимки.

 Ако вземем предвид фактора икономика, то иконмическите данни сочат, че великотърновска област е една от областите с най-нисък икономически растеж. Този икономически фактор до голяма степен предопределя и политическата ориентация на избирателите. Икономическият фактор взет заедно с демографския предопределя до голяма степен постоянното присъствие на БСП като политическа партия в тази част от страната ни. По отношение на етническата структура също се наблюдава пъстрота. По официални данни от 2000 г. 22 500 се определят като турци, 6000 души се определят като роми. Като традиционния поминък на мнозинството на хората от тези етноси е строителството. Другият поминък  е земеделието. И в двата сектора хората от тези етноси се оказаха пред сериозни трудности.

Земеделските производители се оказаха неподготвени за съвременните европейски реалности. Това се оказа допълнителен бич за тази част от населението. Въпреки че ДПС прави много в тази насока. Това донякъде се стовари като допълнителен негативен катализатор върху избирателите й. Както и силното влияние на други политически субекти, които се опитваха да търсят политическа нисша, не дадоха възможност на ДПС да направи парламентарен политически пробив, т.е. казано на политически език ДПС да има депутат от великотърновска област.

Ако погледнем в политическия спектър можем да видим политически субекти с различно поведение. От една страна Атака, използващи традиционната реторика за цялата страна, а от другата страна ВМРО като партия разчитаща на македонския идеал и използваща историчността на град Велико Търново, се опитва да се държи като „самостоятелен играч”. Десните политически субекти с изключително отслабени позиции , едва ли ще намерят представителство чрез някои от своите кандидати.

 ДПС като националноотговорна политическа сила отчита всички тези гореизброени фактори. Изборите през 2005 г. й отредиха мястото на един много силен политически играч. Въпросът е да съхраним и увеличим представителството си във властта.