Skip to Menu Skip to Content Skip to Footer
Книга 42

31 July 2012

There are no translations available.

Образование

Какво ти дава университетската диплома

30 August 2012

There are no translations available.

Йозлем Садкова

По данни на Националния статистически институт на България, около 30% от младежите между 16 и 24 години попадат в графа – безработни. В анализ на Световната банка се прогнозира, че именно слабата активност сред малдото население, става предпоставка за разрастването както на социална, така и на икономическата криза.

» Read more...

31 July 2012

There are no translations available.

Изпълнителна власт

Камъкът, който ще преобърне каруцата на ГЕРБ

30 August 2012

There are no translations available.

Деница Гацинска

Кое ще е малкото камъче, което ще преобърне каруцата на едноличния, премиерски режим на Бойко Борисов? Лети ли управлението на ГЕРБ със страшна скорост към бездната, бездната на обществената анатема? Кой всъщност е министър-председателят Борисов? Какъв е той – светец, вожд, пожарникар или обикновен бандит?

» Read more...

Сегашното управление – несигурността породена от Аз-ът на личността

30 August 2012

There are no translations available.

Мерлин Шабан

Сегашният начин на управление или по точно „Управлението на ББ” създава редица проблеми. Премиерът, едноличният владетел на скромната ни държава, е най-големият проблем на населението ни. Поради болните амбиции на този човек, хиляди млади хора емигрираха и ще продължат да го правят, ако скоро нещо не се промени. Бих посочила причините поради, които всеки би се замислил дали да остане в тази държава или не. По-долу ще изложа личното си мнение, и дано накрая не се попитате и самите вие защо още сте тук.....

» Read more...

31 July 2012

There are no translations available.

Съдебна власт

Реформата във ВСС е наложителна

30 August 2012

There are no translations available.

Аврам Антонов

Реформите в България нямат посока, не са възприети като вътрешна потребност и за да ги има изобщо е необходим външен натиск. Докато това е така, страната ще остане под наблюдение. Толкова дълго, колкото е необходимо. Цялостното впечатление е за неспособност да се спазва разделението на държавните власти, което от своя страна има преки последици върху общественото доверие в съдебната система.

» Read more...

31 July 2012

There are no translations available.

Либерални идеи

Адам Смит и митът за ненаситността

30 August 2012

There are no translations available.

Том Палмър

В това есе авторът оспорва идеята на Адам Смит, който вярвал, че движещата сила на „собствения интерес” създава благоденствие.

Онези, които цитират Смит в този му смисъл, едва ли са чели повече от няколко цитата от неговото творчество и не са наясно с акцента, който поставя върху ролята на институциите и на вредните последици от преследването на личния интерес чрез репресивната държавна машина. Върховенството на закона, собствеността и обменът поставят личния интерес зависим от взаимната изгода, докато беззаконието и незачитането на собствеността дават на личния интерес изцяло различно и негативно смислово значение.

» Read more...

You are browsing in category: Книга 42