Skip to Menu Skip to Content Skip to Footer

Електрошок – цената на тока и 20/20/20 в Европа

PrintE-mail

Tuesday, 31 July 2012 14:28

There are no translations available.

Марина Руменова

Началото на лятото е белязано от две знакови за обществото промени – забраната на тютюнопушене на закрито и повишаването на цената на електро енергията. Изненадващо или не, гражданите отново са сюрпризирани с 13% поскъпване на тока. Веднага в медийното пространство се намери и простодушно оправдание за поскъпването – зелетата енергия е проблема твърдят лаици. На бързо се скалъпи и новината за забрана за въвеждане в експлоатация на нови мощности за производство ток от възобновяема енергия.

Протокола от Киото, срещата в Копенхаген, това са всеизвестни и значими събития в новата история на Европа и света. Не е тайна, че и България е подписала тези документи. Програмата на Евросъюза 20/20/20 предвижда до 2020 година с 20 % се ангажираме да намалим производството на въглеродни емисии, 20% от произведената електроенергия да е от възобновяеми енергийни източници и еко технологии. Към момента има 355 юридически лица с лиценз за производство на електрическа и топлинна енергия и разпределение на природен газ. 598 броя на регистрираните към момента производители на ток от ВЕИ. В България производството на електроенергия се осигурява основно от:

АЕЦ Козлодуй ЕАД, изкупна цена 15,30 (лв./МВтч)

ТЕЦ Бободол ЕАД, изкупна цена 84,64 (лв./МВтч)

ТЕЦ Марица 3, изкупна цена 84,13 (лв./МВтч)

ТЕЦ Варна ЕАД, изкупна цена 92,58 (лв./МВтч)

ТЕЦ Марица Изток 2 ЕАД, изкупна цена 39,04 (лв./МВтч)

- Каскада Санданска Бистрица изкупна цена 100,21(лв./МВтч)

-  ВЕЦ Стара Загора изкупна цена 116,34 (лв./МВтч)

Сентрал Хидроелектрик

дьо Булгари ЕООД изкупна цена 133,32 (лв./МВтч)

и онези 598 малки централи за зелена енергия на цени от около средно 133,32 (лв./МВтч).

НЕК изкупува енергията от посочените дружества и започва да препродава тока на електроразпределителните дружества, като съответно начислява редица такси за пренос, за достъп, добавка за зелена енергия, добавка за високоефективно комбинирано производство, добавка за "невъзстановяеми разходи”. Окончателно формирана цена, на която НЕК продава на електроразпределителните дружества е 79,18 лв./МВтч.

От годишния доклад за 2011: „НЕК ЕАД закупи 31 625 GWh електроенергия през 2011 г., което е с 2,7% повече спрямо предходната година. Увеличените покупки на електроенергия са свързани, както с необходимостта от покриване ръста на потреблението на регулирания пазар, така и с намаленото производство от ВЕЦ на НЕК ЕАД.“ „Приходите от продажби за 2011 година са на ниво от 3 115 619 000 лв., което е с 5.8% повече в сравнение с отчетените през предходната година.“ Това е генерираната печалба от дружеството за 2011 година.

Забележете това е генериран доход при първа ръка на търговия. Втората стъпка препродаване е от НЕК към „ЧЕЗ Разпределение“ АД, „Е.ОН България Мрежи“ АД, „ЕРП Златни пясъци“ АД и „ЕВН България Електроразпределение“ АД – общо четири контрагента на пазара. Нека видим и тяхната годишна печалба. За изминалата година те са закупували ток на цена от около 0,08 лева от НЕК и продават средно на 0,17 лева на киловат час или генерират разлика от над 50%. НЕК им е продала 41 963 GWh, което директно означава, че толкова енергия е препродадена на гражданите. Грубо още около 3 800 000 000 лева в сметките на четири дружества, който са поделили пазара и реално са монополист в България.

На фона на тези суми на обществото се обяснява, че НЕК и разпределителните дружества са на загуба. В сумите по-горе не са включени печалбите от такси за присъединяване на нови абонати, такси за различни услуги и сумите събирани от глоби. Не са включени и суми от надписани фактури. Разходите за инвестиции в нови електропроводи и други съоръжения по мрежата са сведени почти до нула. Не е тайна за обществото, че дружествата изнудват частния бизнес и частни инвеститори да изграждат за своя сметка трафопостове и после доброволно да преотстъпват собствеността на съоръженията на електроразпределителните дружества – средно около 200 000 лева е цената на такова съоръжение.То има капацитет да захрани средна жилищна сграда с 15 до 20 апартамента. Тук се затваря и кръга на монопола, по закон само НЕК има право да изкупува ел. енергия и да я продава или електроразпределителните дружества имат право да купуват от НЕК и да продават на гражданите. Законът категорично забранява на други юридически или частни лица да продават ток за битови и промишлени нужди. Разбира се, това е в пълен разрез с правилата на свободен пазар и пазарна икономика. Искам да споделя практиката в Австрия.

Виена няма големи електроцентрали за слънчева енергия. Вместо това залага на принципа "Всеки дом - електроцентрала". Това дава сигурност на крайния потребител, че след инвестиция във фотоволтаично съоръжение ще печели. Защото слънцето не „праща“ сметки за тока. А след като човек покрие собствените си нужди, остатъка продава. Местното дружество "Виенска енергия" изкупува соларната енергия по 8 евроцента за киловат час.

Аргумент в полза на тока от слънцето е, че с развитието на технологиите цената му ще пада. В Австрия това наистина е факт. За разлика от традиционните производства на електроенергия, чиито цени все скачат, стойността на соларната енергия се понижава с 5% всяка година.

"Зеленият" ток отдавна е част от живота на австрийците. Той е част от микса, който енергоразпределителните дружества предлагат. При "Виенска енергия" съотношението е: от водни източници идват 44,24%, от вятърна и слънчева енергия - 3,56%, от биомаса - 3,39%, от друга екоенергия - 0,98% и от природен газ - 47,83%. Цената на киловатчас в столицата е 14,77 евроцента.

Много разумно е решен проблема с монопола на пазара, произвеждам си ток от фотоволтаици монтирани на покрива на жилището ми, консумирам си енергията и ако ми остане излишък, го продавам. Проблема с монопола е едната страна на нещата, другият проблем е че се твърди, че в България тока е най-евтин спрямо Евросъюза. Нека направим кратко сравнение на въжможността колко ел. енергия може да си закупи европеец със средната си работна заплата.

Средната работна заплата у нас е 691 лева на месец или 353 евро към декември 2010 г. С тях българинът може да си купи 4081 квтч. Датчаните, имат 5548 евро средна заплата. Тези пари дават възможност за покупка на 22 534 квтч., а Дания е една от най-скъпите държави. Германецът получава средно 3386 евро, с които би могъл да си осигури 14 838 квтч. Нека да сме обективни и да погледнем и към дъното на таблицата непосредствено над нас по цени на тока се нарежда Естония. Средната месечна заплата там е 849 евро. С тях гражданинът на страната би могъл да плати 9149 квтч електроенергия - над два пъти повече, отколкото има в “потфейла” си българинът със средна заплата.

Реално се оказва, че сме с най-скъпата електроенергия в Европа, с най- добре развит монопол и разбира се сме най-изостанали в изпълнението на програма 20/20/20. Разбира се ако не изпълним заветните 20% производство до 2020 год. България ще бъде сериозно финансово санкционирана. Не се и съмнявам, че тогава отново ще има шоково повишение на цената на тока. Без да отегчавам, искам да покажа още малко числа. Не само в България, но и в Германия цената на електроенергията от атомните централи е особено изгодна - 2,65 евроцента за киловатчас. За сравнение токът от АЕЦ "Козлодуй" се изкупува по 2,35 евроцента.

В началото споменах за забрана за включване в мрежата на нови производства от ВЕИ - това е „най-гениалното“, към момента едва около 15% от ел. енергията е от ВЕИ. До 2020 остават само 8 години, процесът по проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация ЕКО централи отнема поне 3 или 4 години. Процесът е бавен и муден поради бюрократични спънки, а сега и поради хрумването на някой си. Тези 5% който трябва да се застроят, от сега личи, че мисията е невъзможна. Причини доста. От една страна временно спиране на издаване на разрешителни, бавен процес на реализация, бюрокрация и голяма част от територията на страната е в НАТУРА 2000 и строителството е забранено. Липса на иновации. Да България е страна богата на термални води. В света хората отдавна използват този природен дар за производство на ел.енергия – но за това по-нататък. За по-късно ще оставим и въпросът за огромната неизползвана енергия от биомасата на село, от отпадъците в града и т.н.

Мога да заключа, че цената на тока е най-висока, технологично сме най-изостанали, законово също. Енергетиката е затънала в лошо управление и липса на далновидност експертна и политическа.