Skip to Menu Skip to Content Skip to Footer

Отворено писмо

Yazdıre-Posta

There are no translations available.

ДО МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Г-Н БОЙКО БОРИСОВ

МИНИСТЪРА НА ПРАВОСЪДИЕТО

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Г- ХРИСТО ИВАНОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ВЪРХОВНИЯ

КАСАЦИОНЕН СЪД НА

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Г-Н ЛОЗАН ПАНОВ

ОТВОРЕНО ПИСМО

от проф. дюн Владимир Петров – адвокат от Софийска адвокатска колегия,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛ,

Като български гражданин, който желае да осъществите благородната задача, с която сте се и лично нагърбили, да извършите с Вашия правителствен екип и съгласието на парламентарно представените партии, промяна в Конституцията на Република България, която да направи възможна реформата в правната система на България, подкрепям идеите Ви за реформа и искрено желая тези идеи да се реализират, за благото на страната и достойното й представяне като демократична и правова държава пред партньорите ни от Европейския съюз и целия демократичен свят.

Като юрист, който познава практическите действия на съдебните органи по прилагането на законите в България обаче, съм длъжен да споделя, че за външния свят реформата в правната система, чрез изменения в Конституцията, може да изпълни важната за България задача, да бъде свалена българската държава от негативните доклади на Европейския съюз. За такъв резултат искрено ще се радвам.

Същностната реформа обаче, от тази промяна в Конституцията няма да се случи. Правната система, за милионите български граждани, ще си остане толкова корумпирана, колкото и до сега. Защото корупционното състояние, в което се намира правната система, не трябва да се свързва само и единствено с даването и получаването на пари, което е престъплението подкуп, в различните му форми по Наказателния кодекс, а е състояние на „разваленост”, на „разложеност”, на „престъпно безхаберие и незнание”, „на неподготвеност” и изопачаване на законите, „пълен произвол”, когато конкретни съдии ги прилагат на практика.

А в системата на гражданското правораздаване, съдебният произвол е наистина пълен. Гражданите непрекъснато се оплакват, че в страната „няма закони”. Закони има и то добри. Не винаги има обаче честни и знаещи съдии, които да прилагат справедливо и съобразно точния им разум тези закони. Тези съдии формират в обществото впечатлението за истинско корупционно „гниене” и „разваленост”, които са обзели правосъдието и които няма да се премахнат с промените в Конституцията.

Сред практикуващите юристи отдавна се ползват с печалната слава на „развалени”, „негодни”, „неподготвени” съдиите от състава на Първо гражданско отделение на Върховния касационен съд, с председател съдията Теодора Нинова и членове съдиите Светлана Калинова и Геника Михайлова. Пристрастните и некомпетентни решения произведени от различни мнозинства на този състав граничат с престъпление, по безотговорното, зловредно, незаконосъобразно въздействие върху интересите на гражданите, потърсили с уважение и доверие защита и справедливост от тяхното решение.

Голяма част от решенията по делата, разгледани от този състав, представляват гражданскоправни деликти (непозволени увреждания) и не могат да бъдат квалифицирани като престъпления, само поради липса и недоказаност на необходимия в тези случаи престъпен умисъл. Подобни по безотговорност и некомпетентност са и решенията на съдията Катя Белъова, председател на Окръжен съд – Благоевград, които все пак са подлежащи на инстанционен контрол и вредните последици на местническите въздействия върху законосъобразността на решенията, понякога могат да бъдат коригирани

За подобни съдийски актове, изменение в чл. 132 от Конституцията на Република България трябва да предвиди, че съдиите, прокурорите и следователите носят наказателна и гражданска отговорност, освен когато извършеното е умишлено престъпление от общ характер, но и когато по своите тежки вредоносни последици за страните в процеса, извършеното може да бъде характеризирано като умишлено причинено, чрез съдебен акт, непозволено увреждане.

Позволявам си настойчиво да помоля министъра на правосъдието на Република България, на основание чл. 312, ал. 1, т.5 от Закона за съдебната власт да предложи, на върховните касационни съдии Теодора Нинова, Светлана Калинова и Геника Михайлова и окръжния съдия от Окръжен съд – Благоевград – Катя Белъова, да бъде наложено дисциплинарното наказание по чл. 308, ал. 1, т. 4 или 6 от Закона за съдебната власт за извършените от тях дисциплинарни нарушения по чл. 307, ал. 4, т. 3 – нарушаване на Кодекса за етично поведение на българските магистрати и т. 4 – за действия или бездействия, които накърняват престижа на съдебната власт, от Закона за съдебната власт

Едва тогава, струва ми се, правосъдната дейност ще бъде наситена с повече отговорност и внимание при изпълнение на служебните си задължения и от самите служебни лица в процеса. Сигурността, че над Върховните касационни съдии е само Бог и че те не носят отговорност и за най-безумните си и незаконосъобразни присъждания, няма да доведе до действително реформиране на правосъдната система, колкото и добри и разумни да са идеите, заложени в проекта за изменение на Конституцията и провеждането на съдебна реформа.

Съдии, като посочените на Първо гражданско отделение на Върховния касационен съд Теодора Нинова, Светлана Калинова, Геника Михайлова, успешно рушат с незаконосъобразните си, некомпетентни и пристрастни решения, малкото останало у българските граждани доверие в правораздавателните институции на България. А на тази същностна страна на българската правна система трябва да се обърне сериозно внимание, след като извършим изискваните от европейските ни партньори промени в Конституцията, с които да сложим началото на съдебната реформа.

Всичко казано може да бъде подкрепено с конкретни доказателства от делата, които са гледали тези съдии. Много други граждани и колеги адвокати, засегнати от това корупционно правосъдие, могат да изнесат доказателства от техните дела, пред този състав на Върховния касационен съд.

С уважение:

Проф. дюн Владимир Петров